- بیمه تعاون - سازمان تامین اجتماعی - بیمه آسیا - بیمه سرمد - بیمه سینا - بیمه تجارت نو - بیمه کارآفرین - بانک تجارت - بانک کشاورزی - بیمه ایران - بیمه کوثر - بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت - بیمه درمانی نیروهای مسلح - بانک صادرات ایران - بیمه البرز - شرکت کمک رسان ایران sos - بیمه پارسیان - بیمه دی - بیمه رازی - بیمه معلم - بیمه آتیه سازان حافظ

کاهش ساعت کاری

portfolio image

                                                                                            مراجعین محترم 

با توجه به تعطیلی دو هفته ای پیش رو از روز شنبه مورخه99/9/1 ساعت کاری آزمایشگاه از 7 صبح تا 20 می باشد